ஹைட்ராலிக் முறையில்

ஹைட்ராலிக்-சிஸ்டம்-01
ஹைட்ராலிக்-சிஸ்டம்-03
ஹைட்ராலிக்-சிஸ்டம்-02

இடுகை நேரம்: ஆகஸ்ட்-19-2022